top of page
ARZ_0031_bw_w.jpg

Kire / Kesik / Cut

Kire Serisi, 2022

Çalışma, Japon estetiğinin önemli yapı taşlarından biri olan “Kire" kavramından yola çıkıyor. Yansımalarını, doğadan kesin sınırlarla ayrılan “Karesansui” bahçe düzenleme sanatında, kesmenin stilize adımlarla ortaya çıktığı “No” drama sanatında, bir imgeyi kesme yoluyla diğerinden ayırırken aynı zamanda bağlayan “Haiku” şiir sanatında görmekle birlikte, İkebana adı verilen çiçek düzenleme sanatında “kire” kavramı, daha belirgin hale gelir. Kelime anlamı “Çiçekleri yaşatmak” olan İkebana, çiçeklerin köklerini kesmek suretiyle ölümlerini başlatarak yapılan bir sanattır. Çiçeklerin gerçek doğasının ön plana çıkmasına izin vermek için organik yaşamın kesintiye uğraması gerektiği düşüncesinden hareket eder. Zen Ustası Hakuin’e göre aynı şekilde “insan, kendi doğasını görebilmesi”  için,  “yaşamın kökünü kesmesi” gerekir.

 

Gündelik hayatın rutinini kesintiye uğratan olaylar, kişinin kendi hayatı üzerine düşünmesine aracılık ederler. Fotoğraf çekme eyleminin kendisi yürüme eylemini kesintiye uğratır. Aynı mecazı, nesne olarak fotoğrafa da uygulamak mümkün. Gerçeklik içerisinden kesip alınan görüntü, bakan kişiyi gördükleri hakkında sorgulatır. Ya da fotoğrafın şiirle olan bağlantısı bu “kesik”te değil midir?

 

Sürekliliğin kesintiye uğradığı her aşamada, olguları düşünmek ve yüzleşmek için bir alan açılır. “Kire / Kesik / Cut” , bakışı kesintiye uğratan, insan elinin jesti; çizginin / kesitin / sınırın doğayla karşılaştığı manzaralara odaklanmaktadır.

bottom of page