Görsel Konuşmalar I / Visual Conversations I

Farklı yaş, meslek, cinsiyet ve ülkeden kişilerle yapılan görsel diyalog. 

Visual dialogue with people of different ages, occupations, gender and countries.

Fine Art Fotoğraf Baskı

(165x200cm)

2014

Fotoğrafların ayrıntıları için:

www.gorselkonusmalar.com