top of page
Hakkında / About

Fotoğrafı bir ifade ve sorgulama aracı olarak kullanır. Bireysel çalışmalarında kurguları ve fotoğrafa uyguladığı manipülasyonlar izleyicisini soru sormaya ve düşünce üretmeye davet eder. Çalışmalarında öncelikli konuları varoluş ve doğa-insan ilişkisidir. 

 

2014-2022 yılları arasında, katılımcıların kendi çektikleri fotoğraflarla dahil oldukları bir oyun olarak kurgulanan “Görsel Konuşmalar” çalışmasını çeşitli gruplarla sürdürmüştür. Fotoğrafın kendi potansiyelini kullanan bu çalışmada edindiği deneyim sayesinde “Düşünceli Diyaloglar”, “Kesişen Diyaloglar”, “Aile Fotoğrafları ile Görsel Konuşmalar”, “Fotoğrafla Eskiz”, “Düş Haritaları” atölyelerini kurgulamıştır. Görsel Konuşmalar başlığı altında toplanan bu kurgular, hiyerarşik olmayan bir öğrenme ve birikte üretme modeli sunar.

Atölyelerin kurgusunda yer alan ve katılımcıların dahil olduğu oyun, yapılacak çalışmanın kavramsal çerçevesini belirler. Buradaki amaç her katılımcının kendi bilgisi, odaklandığı konular doğrultusunda atölye sürecine  katılması ve katkı sağlamasıdır. Üç veya beş aylık süreçleri kapsayan çalışmalarda katılımcılar, birbirleriyle etkileşimde kalarak, öğrenir, kavramlar arasında yeni bağlantılar kurar ve görsel ifade biçimlerini geliştirirler. Her çalışma sonucunda, ortaya çıkan işlerin yer aldığı, dijital kitap / baskı kitap ve / veya sergi hazırlanır.

 

Kolektif çalışmanın önemine inanan sanatçı “Görsel Konuşmalar” altında topladığı atölyelerini bir sanat pratiği olarak konumlandırmayı hedefler.

 

“Kristal Labirent” (2024), “Ğ-ibi” (2024) Atölyeleri sonucunda üretilmiş kolektif sanat kitaplarıdır.  

 

“Kire / Kesik / Cut” (2023), “Karşılaşma” (2017) ve “Görsel Konuşmalar” (ed:1) (SKA arşivinde) (2019) bireysel olarak üretilmiş sanatçı kitapları arasındadır. 

 

Çalışmaları ulusal / uluslararası çeşitli fotoğraf festivallerinde, galeri ve fuarlarda sergilenmektedir. Kendi çalışmalarının yanı sıra farklı disiplinlerden gelen sanatçılarla ortak projeler yürütmeye ve atölyeler düzenlemeye devam etmektedir.

bottom of page