Hakkında / About

Fotoğrafı bir ifade aracı olarak kullanır. Fotoğrafın kendi potansiyeli üzerine düşünür. Sürekli projesi “Görsel Konuşmalar” , fotoğraf ve fotoğraf-özne ilişkisi üzerine kuruludur. Kolektif çalışmanın önemine inanan sanatçı “Görsel Konuşmalar” çalışmasını farklı gruplarla sürdürmektedir. Bu çalışma, aynı zamanda kişisel projeleri için de kaynak oluşturmaktadır. Yaşadığı kent ve kentin birey üzerindeki etkisini kendi hayatı üzerinden sorgular. Gündelik hayat içerisindeki birey, kadın ve çocuk hakları, varoluş, insan doğa ilişkisi çalışmalarının ana ekseninde yer alır. 

 

Fotokitaplar da sanat pratiğinde önemli bir yer tutar. Gündelik hayatın bireyi dönüştürücü potansiyeline dair “Karşılaşma” fotoğraf kitabı bunlardan biridir. Ayrıca kolektif projeler dahilinde tasarladığı kitaplar bulunmaktadır.

 

İstanbul doğumlu Arzu Arbak, İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümünü bitirmiş ve yüksek lisans eğitimini web tabanlı teknolojiler üzerine yapmıştır. 2006 yılında sevgili oğlu Alper’in kaybı  hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Kurumsal hayatı bırakmış ve fotoğraf çalışmalarına ağırlık vermiştir. Fotoğrafı bir iyileşme ve sorgulama aracı olarak kullanmıştır. “Eksik” projesi bu kayıptan yola çıkarak  insan olmanın varoluşsal ikilemine odaklanır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde dışarıdan derslere devam etmiş; görsel kültür, film çözümleme, fotoğrafla anlatım gibi atölyelere katılmıştır. 

 

Çalışmaları uluslararası çeşitli fotoğraf festivallerinde, galeri ve fuarlarda sergilenmiştir. Farklı disiplinlerdeki sanatçılarla ortak projeler yürütmektedir.