Hakkında / About

Fotoğrafı bir ifade ve sorgulama aracı olarak kullanır. Fotoğrafın kendi potansiyeli üzerine düşünür. Sürekli projesi “Görsel Konuşmalar” , fotoğraf ve fotoğraf-özne ilişkisi üzerine kuruludur. Kolektif çalışmanın önemine inanan sanatçı “Görsel Konuşmalar” projesini farklı gruplarla sürdürmektedir. Yaşadığı kent ve kentin birey üzerindeki etkisini kendi hayatı üzerinden sorgular.  Gündelik hayat içerisindeki birey, kadın ve çocuk hakları, varoluş, insan doğa ilişkisi çalışmalarının ana ekseninde yer alır. 

 

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, farklı sanat disiplinlerinden  gelen 6 sanatçı arkadaşı ile birlikte üretmek, düşünmek, etkileşim yaratmak amacıyla diyalog üzerine tasarlanmış, instagram üzerinde işleyen @cevrimici40dakika platformunu kurmuştur.

 

İstanbul doğumlu Arzu Arbak, İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümünü bitirmiş ve yüksek lisans eğitimini işletme ve web tabanlı teknolojiler üzerine yapmıştır. 2006 yılında sevgili oğlu Alper’in kaybı hayatında bir dönüm noktası olmuştur. 2006 yılında kurumsal hayatı bırakmış ve fotoğraf çalışmalarına ağırlık vermiştir. “Eksik” serisi bu kayıptan yola çıkarak hazırladığı, insanın varoluşsal ikilemine odaklanan bir çalışmadır. 

 

Çalışmaları ulusal / uluslararası çeşitli fotoğraf festivallerinde, galeri ve fuarlarda sergilenmiştir. Farklı disiplinlerdeki sanatçılarla ortak projeler yürütmektedir.