Yedinci Adam / A Seventh Man 

John Berger'in Yedinci Adam Kitabından Esinlenilerek hazırlanmıştır.

Inspired by the book of John Berger's Seventh Man.

2015

1/12