top of page

Karşılaşma

 

Modern toplum içerisindeki işleyiş, gündelik hayatı büyük oranda bilinçdışı eylemler ve performanslara dönüştürmüştür. İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını katı, durağan toplumsal roller ve mesleki konumlar tarafından tanımlanmış ve kısıtlanmış olarak geçirir. Ancak, Lefebre “Gündelik Hayatın Eleştrisi”  de bu yabancılaşmadan arınmanın ve türsel varlık olarak bütünüyle güçlenmenin ve tamamlanmanın hala mümkün olduğunu savunur.

 

Bu çalışma gündelik hayat içerisindeki bu potansiyeli keşfetmeye yöneliktir.

 

Fotoğraflamak, benim için  anıların kayıdından çok kendi deneyimlerimi anlamlandırmama yardımcı olabilecek günlük bir ritüel. Yaşadığım şehir İstanbul benim çalışma alanım. Yürüyerek, toplu taşımayla doğmuş olduğum bu şehri tekrar keşfe çıkıyorum ve kendimi tesadüflere karşılaşmalara bırakıyorum. Gündelik hayatım içerisinde dokunduğum, yaptığım, hissettiğm, düşündüğüm, konuştuğum, düşlediğim ve deneyimlediğim ne varsa ona karşılık gelebilecek görüntülerin izini sürüyorum. Çalışmamda 2015-2017 yılları arasında bu proje için ürettiğim farklı yer ve zamanda çekilmiş fotoğrafları  biraraya getirdim. Aradığım;  alelade anların içinde özgürleşmiş bir insan bilinci… içerisinde olduğumuz sistemin koşulları altında dayatılmış rollerin ve verili rutinlerin üstesinden gelebilmenin yolları…hayata ve ahlaki varlık olarak kendime karşı daha yaratıcı ve dönüşümsel bir yaklaşım olasılığı….müdehalemin dışındaki ilişkilerce şekillenmiş ve belirlenmiş olana karşı  direniş yolları…. Sunileşmiş hayatlarımızda doğal olanın / doğanın yeniden keşfi…

bottom of page