top of page
Düşünceli Diyaloglar

Görsel diyalog ve süreç odaklı üretim alanı

“Görme alanı bana her zaman arkeolojik bir kazı sahasıyla karşılaştırılabilir bir şey gibi gelmiştir. “

Paul Virilio

Fotoğrafın gerçeklikle kopması mümkün olmayan bağı, onu, “hazır bulunma” –temsil etmeme- ile temsil arasında bir çeşit hayalet konumuna getirir. Referans noktalarından etkili bir biçimde azat edilmiş gösterge ve imgelerin dolaşıma girdiği ve çoğaldığı bir alanın tümüyle yeniden biçimlendirme sürecinin merkezi bir ögesidir fotoğraf. Kendine özgü bu özellikleri fotoğrafı, çağdaş sanat içerisinde egemen bir dil haline getirmiştir.

İki bölümden oluşacak atölye çalışması fotoğrafın bu özelliğinden hareket eder. İlk bölümde gerçekleştirilecek fotoğraf diyaloğu kavramsal çerçeveyi oluştururken ikinci bölümde, ilk bölümde fotoğrafla kurulan ilişki / deneyim sonucunda ortaya çıkan kavramlar, katılımcılar tarafından lens temelli bir yaklaşımla tekrar ele alınacaktır.

Bilgi : arzuarbak@gmail.com                            www.gorselkonusmalar.com

DSCF0725_2.jpg
bottom of page