Kesişen Diyaloglar Fotoğraf Atölyesi

Tanım : Tekil fotoğraflardan yola çıkarak görsel bir örüntü oluşturma girişimidir.

 

Yöntem : Atölyede, katılımcıların çalışma alanını kendi fotoğrafları ve diğer katılımcıların fotoğrafları oluşturur. Havuzda biriken fotoğraflar içerisinden yaptıkları seçimlerle 2-3 veya 4 fotoğraftan oluşan seriler kurgularlar. Seriler kurgulanırken diğer katılımcıların fotoğrafları da kullanabilir ve kurgulanan anlam örüntüsüne göre “crop”lanabilir. Atölye süresince her seri üzerine konuşulacak, yorumlar yapılacak ve yaklaşımlar sorgulanacaktır. Tüm seriler içerisinde yapılacak seçimler, son olarak geniş bir fotoğrafik örüntü meydana getirmek üzere bir araya getirilirler.

Amaç : Katılımcıların, kendi fotoğraflarının yanısıra diğer katılımcıların fotoğraflarını, yapacakları kurguya katması, yeniden şekillendirmesi görsel örüntü oluşturmada yeni yaklaşımların kapısını aralar ve tekil fotografik imgeye bakışı çoğaltır. Yaklaşımların üzerine düşünmek ve tartışmak, sorgulanmamış olgular üzerine düşünülmesini sağlarken kendimize, bakışımıza dair sorduğumuz soruların sayısını da arttıracaktır.

 

Ürün : Atölye sonunda  belli bir kurgu ile bir araya getirilen  fotoğraflar dijital ortamlarda paylaşılmak üzere  hazırlanacaktır. ( pdf fanzin, sunum vs) 

Bilgi : arzuarbak@gmail.com