top of page

 

Belirsizlik Noktaları

“Kusurlu Bakış”, farklı disiplinlerdeki dokuz sanatçının görsel bir oyuna kendi çektikleri fotoğrafları dahil etmesiyle başlıyor ve bu  fotoğraflar projede bir sonraki sürecin yol haritasını belirliyor.

 

Fotoğrafın gerçeklikle kopması mümkün olmayan bağı, onu, “hazır bulunma” –temsil etmeme- ile temsil arasında bir çeşit hayalet konumuna getiriyor. Çevredeki görüntüler fotoğrafçı tarafından seçilip, fotoğraf yoluyla tekrar üretilip, bağlamlarından koparıldıklarında  anlam repertuarı bir bütünlük değil eksiklik olarak sunuyor kendisini . Projeye bir oyun içinde dahil edilen fotoğraflar ve bir aradalıklarının getirdiği çok katmanlı anlam dizgisi, her bir sanatçının pratiğinde yeniden kurgulanıyor. 

 

Kusurlu Bakış projesinde fotoğraf zincirinin oluşturduğu çok katmanlı kavramsal çerçeve, fotoğraflarla ortaya çıkan imgeler ve bunların çağrıştırdığı düşünceler, Arzu Arbak’ın performansı ve performansın sonucunda üretilen fotoğrafların bir araya getirilmesiyle yorumlanmıştır.  

 

Belirsizlik Noktaları I, performans videosu, Arzu Arbak’ın Belirsizlik Noktaları II fotomontaj çalışmasını oluşturmak için gerçekleştirdiği performanslardan bir tanesini belgelemektedir. Projedeki fotoğraf zincirinde ortaya çıkan doğa ve sınır kavramlarını doğayla olan ilişkimiz bağlamında yorumlar. Meditatif bir özellik barındıran performansla, doğayla olan ilişkimizde farklı bir duyumsama, algı ve bakışın da arayışındadır aynı zamanda. Performansın tekrar tekrar yapılması bu duygulanımların yolunu açar.

 

Belirsizlik Noktaları II 6 fotoğrafın biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir çalışmadır. Herbir fotoğraf  videoda belgelenen bir performans sonucunda oluşturulmuştur. Burada sanatçı fotoğrafın gerçeklikle kurduğu bağı sekteye uğratarak gördüklerimizin gerçekliğini sorgulatır ve izleyicisini başka bir bakışa, sorgulamaya davet eder. 

 

Fizikçi Werner Heisenberger, Belirsizlik İlkesini açıklarken, klasik tabiat kavrayışının bir yanılsama olduğunu; tabiatı gözlemleyen insanın izlediği şeye dahil olduğunu söyler. Arzu Arbak’ın performansı ve fotoğrafı da isimlerini buradan ödünç alır.

bottom of page