top of page

Eksik

2014-2016 yılları arasında üretilmiş bir projedir. Lacan’ın ayna evresi ile birlikte telaffuz ettiği “varlık eksikliği”, “ilksel kayıp” ve “boşluk” kavramları projenin çıkış noktasıdır. Psikanalitik bir çalışma olan “Eksik” kendi yaşamsal deneyimlerimle şekillenmiştir. Yaşanmamış deneyim, olmayan o fotoğraf üzerinedir çalışma. Bu yokluğun ve aynı zamanda kökensel kaybın bıraktığı deliği doldurmak üzere üretilmiş fotoğraflardır. Her deneme, her fotoğraf o olması düşlenen deneyime geri dönmek için çırpınışları ifade eder. Proje ana karnını ve dolayısıyla tamlığın temsili olan deniz fotoğrafı ile başlar. Fotoğrafın kendisinin de eksikten besleniyor oluşu bu konuda çalışmamı cazip hale getirmiştir. Çalışmanın sunumu ikili fotoğraf gruplarından oluşur. Bu, soyut ve deneyimsel bir kavramın / kavramların anlatımını güçlendirmek ve yeni bir görsel dil önermek adına seçilmiş bir yöntemdir. 

bottom of page