top of page

Görsel Konuşmalar

Modernite koşulları “akılcılaşmış kurumlar içinde haraket eden uzmanlaşmış insan” yaratır. Bu, fanteziler, düşler, hayal gücü gibi insani güç ve yetilerin bastırılması anlamına gelir. Anlam arayışındaki bizler için yaratıcılığın bu şekilde terk edilmesi, amaç ve sorumluluk sahibi ve bağımsız varlıklar olarak “kendi kendimizi yaratmamız” ın önündeki en büyük engeldir. Modernite koşullarının kendimizi gerçekleştirmedeki olumsuz yönlerine rağmen, aslında gündelik yaşamlarımız, yaratıcılık gibi insani güçlerimizi ortaya çıkaracak potansiyele sahiptir. Sanat ise gündelik hayatımızda olumlu dönüşümü sağlayacak olan dinamikleri içinde barındırır.

 

Etrafımızda gözlemlediğimiz görüntüler,  fotoğraf yoluyla bağlamlarından koparılıp,  tekrar üretildiklerinde oluşan fotoğrafik görüntü, izleyicisini soru sormaya ve düşünce üretmeye teşvik eder. Bu bağlamda izleyici görüntü ile farklı bir iletişim boyutuna geçer. Fotoğrafın gerçeklikle inkarı mümkün olmayan bağı , onu, kavramsal sanatın sınırları içinde de konumlandırmıştır.

 

Arzu Arbak’ın projesi Görsel Konuşmalar da fotoğrafın bu özelliğinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bir oyun olarak  düzenlenmiş çalışmaya katılımcılar kendi çektikleri fotoğraflarla dahil olurlar.

Galip projesi kapsamında gerçekleştirilen "Görsel Konuşmalar" çalışmasında katılımcılar Galip Caner'in arşivinde yer alan ve Arzu Arbak tarafından seçilmiş 10  fotoğrafla karşılık olarak fotoğraf üretmişlerdir. Çalışmanın sonunda katılımcılarla birlikte fotoğraflar eşliğinde bir konuşma gerçekleştirilmiştir.

bottom of page