top of page

 

Belirsizlik Noktaları

 

Kusurlu Bakış projesinde fotoğraf zincirinin oluşturduğu çok katmanlı kavramsal çerçeve, fotoğraflarla ortaya çıkan imgeler ve bunların çağrıştırdığı düşünceler, performans ve performansın sonucunda üretilen fotoğrafların bir araya getirilmesiyle yorumlanmıştır.  

 

Belirsizlik Noktaları I, performans videosu, Arzu Arbak’ın Belirsizlik Noktaları II fotomontaj çalışmasını oluşturmak için gerçekleştirdiği performanslardan bir tanesini belgelemektedir. Projedeki fotoğraf zincirinde ortaya çıkan doğa ve sınır kavramlarını doğayla olan ilişkimiz bağlamında yorumlar. Meditatif bir özellik barındıran performansla, doğayla olan ilişkimizde farklı bir duyumsama, algı ve bakışın da arayışındadır aynı zamanda. Performansın tekrar tekrar yapılması bu duygulanımların yolunu açar.

 

Belirsizlik Noktaları II 6 fotoğrafın biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir çalışmadır. Herbir fotoğraf  videoda belgelenen bir performans sonucunda oluşturulmuştur. Burada sanatçı fotoğrafın gerçeklikle kurduğu bağı sekteye uğratarak gördüklerimizin gerçekliğini sorgulatır ve izleyicisini başka bir bakışa, sorgulamaya davet eder. 

 

Fizikçi Werner Heisenberger, Belirsizlik İlkesini açıklarken, klasik tabiat kavrayışının bir yanılsama olduğunu; tabiatı gözlemleyen insanın izlediği şeye dahil olduğunu söyler. Arzu Arbak’ın performansı ve fotoğrafı da isimlerini buradan ödünç alır.

 

bottom of page