top of page
Flanöz / Flanör Günlüğü

Yürümek, gündelik hayatta basit olarak algılanan, her gün tekrar ettiğimiz ama çoğu zaman da çok dikkate almadığımız bir eylemdir. Aslında insanlık tarihi boyunca yürüme eylemi farklı amaçlar doğrultusunda yapılmış olsa da yaşamımızı biçimlendirmiştir. Antik dönem filozoflarının yürüyüşlerinden Hac yolculuklarına ve çeşitli sivil itaatsizlik eylemlerine kadar yürüme temel bir form olarak karşımıza çıkar. Flanöz / Flanör, psikocoğrafya, performans gbi kavramlar yürümenin alanına dahildir. Baudelaire, kenti karış karış gezen kişi anlamına gelen flaneur kavramını “ Kenti en ücra köşelerine kadar arşınlar ve modern hayatın bütün görünümlerini gözlemler, ayıklar ve hafızasına kaydeder. Flaneur kılıktan kılığa girerken onlarda erimez, aksine her defasında bireyselliğini yeniden pekiştirerek kalabalıkların peçelediği izleri sürer.” Şeklinde açıklar. Flanöz / Flanör tıpkı filozoflar gibi yürüyerek düşünce üretir, kenti bedeniyle deneyimler, içerisi - dışarısı karşıtlığını sokakları evi olarak görerek ortadan kaldırır.

Yapılan çalışmada katılımcılar gidilen şehri bir flanöz / flanör gibi denemlemeye çalışıyor ve ürettikleri fotoğrafları, aynı şekilde kendi şehirlerinde ürettikleri fotoğraflarla bir diyaloğa  tabi tutuyorlar. 

Bilgi: arzuarbak@gmail.com                      www.gorselkonusmalar.com

ARZ_7725.jpg
bottom of page